Skip to main content
Skip table of contents

Підписання документа з контрагентом

Переписка з контрагентами

У фільтрі Переписка розділу Події можна фільтрувати об'єкти системи, за якими йде комунікація з вибраним Контактом (Співробітником) контрагента.

Фіксуйте в комунікації з контрагентом домовленості, це дасть можливість уникати непорозумінь та підвищить взаємну довіру.

Для надсилання повідомлення, направлення документа або відкриття доступу до події чи файлу, у полі одержувачі, обравши таб з іконкою "глобус", почніть введення імені контакта або назви контрагента, і система зробить швидкий пошук результатів.

Аватари контрагентів та їхніх контактів (співробітників) в інтерфейсі відрізняються від аватарів співробітників компанії - вони показані не круглої, а квадратної форми. Об'єкти системи із зовнішнім доступом позначені іконкою "глобус" і відповідною "плашкою" з інформацією.

05_10881.png

Уся вхідна інформація від Контрагентів надходитиме в Активні події.

05_10891.png

Іконка "Зовнішній доступ" означає, що доступ до об'єкта мають контрагенти. Інформація про об'єкт, яка доступна контрагентам:

  • відповідальний, тема й опис

  • картка документа та файли, що підписуються

  • підписи типу Підпис

  • події та файли, до яких було відкрито доступ.

Ця інформація синхронізується у всіх контрагентів, які мають доступ до об'єкта. Якщо контрагент був деактивований з вашого боку, він все ще може отримувати оновлення об'єкта, за наявності у нього комунікації з іншими контрагентами, у яких є доступ до цього об'єкта.

Якщо Контакт контрагента працює в гостьовому інтерфейсі, система повідомлятиме на його email про кожну нову для нього подію.

Підписання документа з зовнішнім доступом

Ваш партнер може підписувати надіслані йому документи як гостьовому інтерфейсі так і в режимі Intercompany.

Кожен етап життєвого циклу документа буде відображатися у вигляді статусу (Чернетка, На підписанні, Зареєстрований та ін.) у вас і у вашого контрагента, залежно від стану документа.

Під час створення документа можна відразу вказати в розсилці на підписи контактів контрагента. Або направити на підпис контрагенту документ під час роботи над документом.

05_9471.png

Якщо документ має зовнішній доступ, то після отримання Підписів своєї компанії та контрагентів його зміна буде доступна з дозволу контрагентів, які підписали документ. Після внесення змін, уже отримані підписи стануть недійсними, і їх потрібно буде отримати знову.

05_10901.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.