Skip to main content
Skip table of contents

Розсилка документа

У момент реєстрації документ розсилається співробітникам або зовнішнім контрагентам, зазначеним у розсилці документа. Автор документа до його реєстрації має визначити тих, кому він буде розісланий по факту реєстрації.

Розсилка виконується від імені того, хто підписав документ. Якщо підписантів декілька, то від імені останнього, хто підписав.

03_8871.png

Розсилка До відома передбачає інформування одержувачів.

Розсилка Для розгляду передбачає створення резолюції. Після накладення резолюції буде створена дочірня задача виконання для вказаного співробітника з такою ж темою, як у документа.

06_8751.png

При розсилці документа До виконання, створюється дочірня задача, в якій вказується тема задачі, термін виконання, постановник і відповідальний. Якщо постановника не вказано, то ним буде підписант документа.

Якщо в компанії ввімкнено модель роботи з урахуванням субординації, тобто налаштовано права між посадами щодо постановки задач, і розсилка на виконання (задача) містить відповідального, то в того, від чийого імені виконуватиметься розсилка, або в будь-якої особи, яка підписала документ, має бути право постановки задач відповідальному. В іншому разі така задача потребуватиме підтвердження.

Якщо після підписання документа тим, у кого є право ставити задачі відповідальному, зазначеному в розсилці на виконання, було додано або змінено розсилання на виконання (змінено термін або інші атрибути), то така задача потребуватиме підтвердження після реєстрації документа.

Для зручності та економії часу розсилку документа можна налаштувати за допомогою шаблонів. Користувач системи може створити особистий шаблон розсилки документів або скористатися загальнодоступними шаблонами, створеними іншими співробітниками.

Створити новий шаблон розсилки можна на основі будь-якої розсилки документа.

05_8881.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.