Skip to main content
Skip table of contents

Ролі

Рольова модель доступу дає можливість надавати користувачу необхідні дозволи відповідно до його ролі в компанії. Роль визначає доступ до інтерфейсів системи, а також дій з даними.

Право перегляду і зміни довідника Ролі, а також надання ролей відповідним посадам, мають співробітники з роллю Власник, Адміністратор та Адміністратор підрозділу (відносно відповідного підрозділу).

Посаді, що створюється, автоматично надаються такі ролі: "Користувач, усі права", "Користувач, без права підпису", "Користувач, тільки перегляд", "Користувач, Score" і "Комунікації з контрагентами".

Системні ролі

У довіднику Ролі показано обов'язкові, так звані системні ролі, за якими не можна змінювати склад дозволів. Але можна створити кастомні ролі та визначити для них індивідуальний склад дозволів.

Особлива роль власника компанії

Співробітник із роллю Власник має максимально можливі права в компанії, має можливість управління всіма налаштуваннями в компанії, зокрема й правом видалення акаунта компанії. У компанії може бути кілька посад із роллю Власник.

Роль Адміністратора може надати лише співробітник, який має штатне призначення із роллю Власник.

Співробітник із роллю Адміністратор не може обмежити в правах посаду з роллю Власника. Співробітника з роллю Власник не можуть обмежити в правах і інші співробітники з роллю Власник. Тільки сам співробітник із роллю Власник може вимкнути собі цю роль і таким чином позбавити себе привілеїв цієї ролі.

Адміністратор підрозділу

Адміністратор підрозділу має права налаштування стосовно посад і співробітників тільки для того підрозділу, у якому він визначений як адміністратор.

Адміністратор підрозділу отримує доступ тільки до тієї частини організаційної структури, яка містить інформацію про підрозділ/підрозділи, які йому дозволено адмініструвати, а також до списку працівників у частині свого підрозділу, а також до співробітників, які не мають діючих призначень.

Адміністратор підрозділу має права:

  • створення і зміни посади, зокрема налаштування правил субординації;

  • додавання співробітника та його запрошення на посаду;

  • блокування і розблокування доступу співробітника в компанію;

  • створення, зміни та припинення призначення співробітника на посаду.

У посади, яка отримала роль Адміністратора підрозділу, з'явиться доступ до підрозділу і довідників системи після того, як цю посаду буде додано як адміністратора в певні підрозділи.

Для надання цього права, потрібно додати відповідну посаду в таб Адміністратори від рядка відповідного підрозділу в довіднику Організаційна структура.

Роль адміністратора підрозділу може бути корисною у випадку, коли у компанії велика організаційна структура. Співробітник із такою роллю зможе керувати налаштуваннями тільки певного підрозділу, не маючи доступу до іншої частини організаційної структури.

Одну й ту саму посаду можна призначити адміністратором кількох підрозділів.

Право адміністрування підрозділу автоматично поширюється на підпорядковані підрозділи.

Зміна ролей посади та співробітника

Додавання і видалення ролей для посади проводиться через зміну властивостей посади в Організаційній структурі по кнопці Редагувати.

Під час призначення співробітника на посаду, співробітнику можуть бути надані не всі ролі, які є у посади.

Співробітники, які мають призначення на одну посаду, можуть мати різний склад ролей доступний їм відповідно до їхніх призначень.

Ролі, що налаштовуються (кастомні)

Кастомні ролі дають можливість індивідуально налаштувати дозволи, які будуть надані відповідним посадам.

Створення нової ролі

Створення нової ролі доступне Власнику компанії, адміністратору і співробітникам компанії з правом роботи з довідником.

Створення нової ролі в системі здійснюється в інтерфейсі довідника Ролі по кнопці +Роль.

Налаштування прав для ролі

Налаштувати права для ролі можна в довіднику Ролі за кнопкою Редагувати.

Щоб призначити для ролі відповідні права, потрібно встановити або зняти прапорець у списку дозволених дій та зберегти зміни.

За допомогою налаштування дозволів для кастомної ролі, окремим співробітникам можна надати доступ тільки на перегляд довідників, а іншим - на перегляд і зміну даних у них.

Деактивація та видалення ролі

Роль можна деактивувати, якщо вона не використовується в жодній з активних посад компанії. Видалити роль можна, якщо вона не використовувалася в налаштуванні посад. Деактивовану роль можна знову активувати.

  

Деактивовані ролі будуть приховані зі списку ролей, але їх можна побачити, увімкнувши фільтр Неактивні.

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.